Navigation Menu
Bureau Veritas

Bureau Veritas

BUREAU VERITAS to międzynarodowa sieć, działająca w branży usługi badań, inspekcji i certyfikacji. Poprzez swoje usługi, przedsiębiorstwo pomaga podmiotom gospodarczym przystosować się do ulegających zmianom i aktualizacjom międzynarodowych standardów, norm, dyrektyw czy wymagań prawnych. Wykorzystując nowoczesne laboratoria zlokalizowane na całym świecie, BUREAU VERITAS wykonuje ocenę zgodności produktów oraz towarów podmiotów z obowiązującymi wymogami, na potrzeby przemysłu produkcyjnego oraz przetwórczego, a także świadczy szereg innych usług. Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej. Zapraszamy.

 

Adres: Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

NIP: 521-32-23-301

Telefon: +48 22 549 04 00

E-mail: biuro@pl.bureauveritas.com

WWW: https://www.bureauveritas.pl/