Navigation Menu
Przedszkole Pro-Integris

Przedszkole Pro-Integris

  • Branża:
  • Adres: ul. Jana Ostroroga 4a, 85-349 Bydgoszcz

Przedszkole dla dzieci z autyzmem Pro-Integris w Bydgoszczy prowadzi zajęcia terapeutyczne dla autystycznych dzieci . W terapii podopieczni placówki mają możliwość rozwijać swoje zdolności poznawcze pod okiem doskonale wykwalifikowanej kadry, a także przygotowywać się do samodzielnego, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w przyszłości.

Specjalistyczna terapia ma ułatwić dziecku wszechstronny rozwój na wszystkich płaszczyznach – fizycznej, emocjonalnej i psychicznej. Prowadzi do wykształcenia i pogłębiania umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych, pełnej integracji sensorycznej oraz świadomości własnego ciała. Dzieci uczą się wyrażać swoje emocje uczestnicząc w zajęciach ruchowych oraz w terapii sztuką. Zespół terapeutyczny stanowią logopedzi, psychologowie, pedagodzy, a także fizjoterapeuci.

Adres: ul. Jana Ostroroga 4a, 85-349 Bydgoszcz

Poczta: biuro@prointegris.pl

WWW: http://www.prointegris.pl/