Navigation Menu
Sortbud Kraków

Sortbud Kraków

  • Branża:
  • Adres: ul. Bazarowa 12, 30-742 Kraków

Firma Sortbud Kraków to profesjonalnie wyposażony zakład utylizacji odpadów. Jest to ceniony partner dla firm transportowych, zajmujących się wywozem śmieci. Przyjmując odbiór odpadów, wpisuje się w działania zmierzające do racjonalnej gospodarki odpadami, która przy obecnym tempie życia i zmianach cywilizacyjnych, przyczyniających się do zwiększania liczby produkowanych śmieci, jest niezwykle istotna.Firma Sortbud Kraków to nie tylko odbiór i utylizacja odpadów. To przede wszystkim cenna współpraca z firmami wywozowymi. Sortbud przyjmuje także odpady własne firm budowlanych, w  tym papę, oferując korzystne stawki cenowe za przyjęcie kontenera śmieci lub od pojemności w przypadku lżejszego materiału. Na terenie zakładu działa znakomicie wyposażona sortownia odpadów, gdzie śmieci są selekcjonowane i przygotowywane do kolejnych etapów utylizacji. Współpraca z firmą Sortbud Kraków to gwarancja skuteczności i wysokiej jakości świadczonych usług.

Adres: ul. Bazarowa 12, 30-742 Kraków

Telefon: 501 121 488

Poczta: sortbud@wp.pl

WWW: http://www.sortownia-odpadow.krakow.pl/